Landgraaf. Het risico op inbraak neemt tijdens vakantieafwezigheid toe. Voor inwoners van Landgraaf is het mogelijk om tijdens die afwezigheid extra toezicht op de woning te laten uitoefenen. De toezichthouders van de afdeling Toezicht en Handhaving houden dan een extra oogje in het zeil. Wanneer u van deze service gebruik wilt maken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Wat houdt het toezicht in?

Het vakantie-afwezigheidstoezicht is een preventief middel. Natuurlijk is het ook altijd verstandig om uw buren of familie te informeren. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om permanente beveiliging en bewaking van uw woning. Uw woning wordt tijdens de door u aangegeven periode, die overigens minimaal 5 aaneengesloten dagen dient te zijn, 1 à 2 keer per week op wisselende momenten gecontroleerd.

Hoe kunt u zich aanmelden?

– telefonisch via 14045

– via www.landgraaf.nl > Dienstenloket > Woningtoezicht tijdens vakantie;

– een aanmeldingsformulier afhalen en inleveren bij de receptie van het raadhuis.

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uiteraard zullen de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

zurück zur STARTSEITE

One thought on “Landgraaf: Toezicht op uw woning – Tijdens vakantieperiode

Comments are closed.