Landgraaf. Pinkpop 2015

Dit jaar vindt de 46e editie van Pinkpop plaats van vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni. Op deze gemeentepagina staat de belangrijkste informatie voor u als inwoner van Landgraaf op een rijtje. Tevens staat op www.landgraaf.nl een overzicht van veelgestelde vragen over Pinkpop 2015. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons speciaal Pinkpop-loket dat tot en met donderdag 11 juni in het raadhuis is ingericht. Het loket is elke werkdag geopend van 9.00 – 12.00 uur.

Verkeersdrukte/filevorming
Aangezien veel festivalbezoekers al vroeg naar Landgraaf komen, dient u rekening te houden met files op en rond de toegangswegen naar Landgraaf. In verband met kans op filevorming wordt geadviseerd de volgende wegen te vermijden:

  • Schanserweg / Hereweg
  • Belvauer
  • Euregioweg / Rukkerweg
  • Dentgenbachweg

Doorgaand verkeer richting Kerkrade/Heerlen wordt verzocht de Binnenring te nemen.

Snelheidsbeperkende maatregelen
Bij camping B (Mensheggerweg) worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht naar 30 km per uur.

Taxi- en snelheidscontroles
De politie voert bij taxi’s controles uit op het gebied van rijtijden, onderhoud, vergunningen, taximeters etc. Doel is het in kaart brengen én het aanpakken van de ‚taxioverlast‘ tijdens Pinkpop. Daarnaast vinden op alle voertuigen in en rondom het festivalgebied diverse snelheidscontroles plaats. U bent dus gewaarschuwd!

Vuilnis
Er worden extra milieuploegen ingezet en in de omgeving van het festivalterrein worden extra toiletten en afvalcontainers geplaatst.

Illegale verkoop
Het is voor particulieren verboden om vanuit garages e.d. alcohol en andere drank- en etenswaren te verkopen aan festivalgangers. Politie en medewerkers van Toezicht & Handhaving controleren hier nadrukkelijk op en zullen verbaliserend optreden.

Verbod op flyeren
Tijdens Pinkpop 2015  is het in Landgraaf verboden om gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden of openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken.

Camerabewaking
Gedurende de drie Pinkpopdagen von Pinkpop 2015 is er uitgebreide camerabewaking op het festivalterrein en de omgeving er omheen.

Klachten
Tijdens het Pinkpop-weekend kunt u Pinkpop 2015

gerelateerde klachten melden via het alarmnummer van de politie: tel. 0900-8844. Dit is 24 uur bereikbaar voor klachten.

Na het Pinkpop-weekend kunt u Pinkpop 2015 gerelateerde klachten melden via het alarmnummer van de politie, tel. 0900-8844 (24 uur per dag) of via gemeente Landgraaf, tel. 14 045 (tijdens kantooruren).

Pinkpop 2015 – Wegafsluitingen
Een groot aantal straten wordt met bemenste of onbemenste afzettingen afgesloten voor verkeer. Deze gebieden zijn uiteraard wel te voet te bereiken. Op www.landgraaf.nl staat een Pinkpop-kaart waarop u in één oogopslag kunt zien welke straten afgesloten zijn. Hier treft u ook een gedetailleerd overzicht aan van de afzettingen. Volgende week verschijnt dit overzicht op de gemeentepagina.

Doorlaatbewijzen
Elk huishouden/adres in het voor Pinkpop 2015 afgesloten gebied krijgt 2 gecodeerde doorlaatbewijzen. De afgesloten gebieden zijn alleen toegankelijk met deze speciale doorlaatbewijzen (met uitzondering van de Hofstraat en de Einsteinstraat). Let op: op het doorlaatbewijs staat vermeld bij welke post men met dat bewijs toegang heeft. Bij andere, niet vermelde posten, heeft men geen toegang. Naar aanleiding van klachten als gevolg van misbruik zijn doorlaatbewijzen gecodeerd. Een gekopieerd doorlaatbewijs geeft dan ook GEEN toegang, evenmin als het kunnen noemen van een adres in het afgesloten gebied. Er wordt terughoudend omgegaan met het verstrekken van extra doorlaatbewijzen. We hopen hiermee parkeeroverlast te voorkomen.

Bereikbaarheid van bedrijven en dienstverleners
Huisartsen, apothekers, medewerkers van Groene Kruis of Thuiszorg en overige hulpdiensten hebben natuurlijk vrije toegang in het gehele gebied. Tijdens Pinkpop is een aantal bedrijven en dienstverleners moeilijker of beperkt bereikbaar.

Industrieterrein Strijthagen
De gemeente Landgraaf heeft met de ondernemers van industrieterrein Strijthagen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Ook hier wordt gebruik gemaakt van gecodeerde doorlaatbewijzen. Het industrieterrein is bereikbaar via de Baanstraat / Wattstraat en de Dr. Calsstraat. Groot vrachtverkeer kan het industrieterrein bereiken via de Mensheggerweg / Dentgenbachweg. Uitrijden vanuit de Minckelersstraat richting Dr. Calsstraat is niet mogelijk in verband met een tijdelijk ingesteld eenrichtingsverkeer. De route is met borden aangegeven.

Tankstation Minli
Vanaf donderdagavond 11 juni 18.00 uur tot en met maandagochtend 15 juni kan bij het tankstation Minli aan de Einsteinstraat niet worden getankt.

Dierenkliniek Strijthagen
Gedurende het gehele weekend is de dierenkliniek gewoon bereikbaar en hebben bezoekers vrije doorgang bij Industrieterrein Strijthagen.

Wereldtuinen Mondo Verde en Snowworld
Beide attracties zijn te voet altijd bereikbaar. Per auto is Mondo Verde via de Mensheggerweg bereikbaar. Wilt u met de auto naar Snowworld? Volg dan de gele omleidingsborden.

Milieupark Marconistraat
Het milieupark sluit op donderdag 11 juni al om 16.00 uur en is op vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni gesloten. U kunt eventueel uitwijken naar het Rd4 milieupark in Brunssum, Heerlen of Kerkrade.

 

zurück zur STARTSEITE