Stadtanzeiger Landgraaf: Nachrichten aus der Stadt – news: genial-nah

Landgraaf. De gemeente Landgraaf heeft eind 2014 besloten dat de Vrijwilligerscentrale Landgraaf op een andere manier ingevuld zal worden. Met name de vele veranderingen in het sociale domein vragen om een andere aanpak.

Het werken met vrijwilligers is een van de kerntaken van Welsun. Daarom is besloten om de Vrijwilligerscentrale Landgraaf over te laten gaan naar Welsun met ingang van 15 april 2015 (voorlopig voor de periode van een jaar).

Vrijwilligerscentrale nieuwe stijl

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf ‘oude stijl’ bemiddelde voornamelijk tussen de vraag en het aanbod van de vrijwilligers. Door de veranderingen in het sociale domein, waarbij wordt gekeken naar eigen kracht, sociale netwerk en de inzet van vrijwilligers, zal Welsun mensen nog meer met elkaar gaan verbinden. De rol van de vrijwilliger wordt groter en noodzakelijker. Burgerkracht, mentoren, coaches en overige ervaringsdeskundigen zullen belangrijke begrippen worden in de Landgraafse samenleving. Dit vraagt om visie en doorontwikkeling bij het inzetten van vrijwilligers. De kennis, ervaring en kunde van de Vrijwilligerscentrale Landgraaf ‘oude stijl’ zijn hierin een belangrijke schakel.

De gemeente Landgraaf heeft ook plannen om de toekomstige educatiefunctie van de Vrijwilligerscentrale (scholing- en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers/organisaties) bij het Centrum voor Informele Zorgondersteuning Parkstad, ofwel CIZOP, neer te leggen.

Werkwijze

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf brengt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar door de inzet van digitale (via de website), actieve (persoonlijk gesprek) en intensieve bemiddeling. De medewerkers ondersteunen de vrijwilligersorganisaties bij het vinden van vrijwilligers, het ontwikkelen van beleid, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties, fondsenwerving, PR en organisatieontwikkeling. Zij verstrekken informatie en advies aan vrijwilligers, verenigingen en instellingen over alle zaken die betrekking hebben op de rechtspositie van vrijwilligers, zoals de collectieve vrijwilligersverzekering.

Verder verzorgt de Vrijwilligerscentrale de promotie van vrijwilligerswerk in algemene zin en bij bepaalde doelgroepen zoals jongeren, ouderen en gehandicapten. De vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van landelijke ontwikkelingen, subsidiemogelijkheden etc. via publicaties, persoonlijke benadering en een nieuwsbrief.

Contact en informatie

De Vrijwilligerscentrale is te bereiken in het raadhuis en bij Welsun, SUN-plein 18, op werkdagen van 9.00-12.30 uur (bij Welsun met uitzondering van de woensdagochtend). Hier kunnen (potentiële) vrijwilligers vrijblijvend binnenlopen. Telefonisch is de Vrijwilligerscentrale bereikbaar via nummer 045-5695346. Via de website van Vrijwilligerswerk Parkstad » kunt u zich inschrijven voor vacatures. Contact opnemen kan via het contactformulier op de website of u kunt mailen naar vrijwilligerscentrale@welsun.nl.

Indien de Vrijwilligerscentrale gesloten is, kan er contact worden opgenomen met Peggy Souren en Audrey Steins (werkdagen 9.00-12.30 uur), werkzaam bij Welsun en bereikbaar via telefoonnummer 045-5323636. U kunt zich ook melden bij Welsun of een bericht achter laten bij de receptie.

lesen Sie hier mehr zur LANDGRAAF

zurück zur STARTSEITE

__________

S T A D T A N Z E I G E R 
L A N D G R A A F

bürger-nah - heimat-nah

Freifunk Übach-Palenberg